Cliëntgestuurde behandeling
Om goed aan te kunnen sluiten bij uw hulpvraag en te zien of de behandeling effect heeft kunnen wij gebruik maken van een in Amerika ontwikkelde werkwijze. Cliënten krijgen regelmatig korte vragenlijstjes voorgelegd: aan het begin vult de cliënt in hoe het op dat moment gaat en aan het eind geeft de cliënt feedback aan de therapeut over nut van en tevredenheid over de behandelsessie. Uit onderzoek is gebleken dat deze cliëntbeoordeling van de werkwijze van de behandelaar én van het verloop van zijn/haar herstel in belangrijke mate bijdraagt aan een goed behandelresultaat. De effectiviteit van de behandeling neemt sterk toe.

ROM
Naast deze vorm van effectmeting kan de behandelaar ook andere vragenlijsten inzetten met als doel een voor- en nameting van de behandeling. Ook dit valt onder de zogenaamde Routine Outcome Monitoring.