Praktijk Het Lindehuis (Laren NH)

Het Lindehuis richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen, adolescenten en ouders. Wij kunnen een aanbod doen van verschillende behandelingen. Onze praktijk biedt expertise op het gebied van psychodiagnostiek en indiceren, kinder- en jeugd psychotherapie, (cognitieve)gedragstherapie, oplossingsgerichte gedragstherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie. Tevens bestaat de mogelijkheid voor individuele behandeling van (jong)volwassenen binnen het Lindehuis.

De samenstelling van ons team maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken. Indien nodig werken we onder andere samen de grotere GGZ-instellingen, huisartsen en kinderartsen, scholen, kinderfysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten in de regio. 

Wij zijn er voor kinderen en adolescenten met emotionele en/of gedragsproblemen zoals:

 • Angst- en dwangklachten
 • Depressieve klachten
 • Trauma
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Eetstoornissen
 • Identiteitsproblematiek
 • ADHD/ADD
 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Zindelijkheidsproblematiek
 • Onbegrepen lichamelijke klachten (hoofdpijn/buikpijn) en problemen als gevolg van een chronische en/of ernstige ziekte
Ook voor kinderen/ adolescenten én ouders met gezinsproblemen zoals:

 • Scheiding
 • Ziekte en/of overlijden
 • Communicatieproblemen
 • Gebrek aan grenzen of rolomdraaiing
 • Angst gerelateerd aan zwangerschap en bevalling
 • Psychiatrische problematiek of ziekte in het gezin
Het Lindehuis biedt geen behandeling voor:

 • ernstige verstandelijke beperkingen
 • ernstig middelmisbruik/verslaving
 • ernstige gedragsstoornissen
 • acute psychotische verschijnselen
 • acute crisissituaties