Praktijk Het Lindehuis (Laren NH)

Samen Tegen Corona
Wij volgen de adviezen van het RIVM en de overheid met betrekking tot het Corona virus.

NB: Bij klachten vragen we u om dit (ook bij twijfel) vooraf te melden bij de behandelaar. In overleg zal de behandeling mogelijk Online worden uitgevoerd. 
NB: Wij volgen de adviezen van het RIVM met betrekking tot het Corona virus. Dat betekent : regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog. Bij binnenkomst kunt u gebruiken maken van  lotion om uw handen te reinigen. LETOP : kleine kinderen lopen risico lotion in de ogen te spuiten en dienen dus geholpen te worden door een volwassene. 

Het Lindehuis richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen, adolescenten en ouders. Wij kunnen een aanbod doen van verschillende behandelingen. Onze praktijk biedt expertise op het gebied van psychodiagnostiek en indiceren, kinder- en jeugd psychotherapie, (cognitieve)gedragstherapie, oplossingsgerichte gedragstherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie.

De samenstelling van ons team maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken. Indien nodig werken we onder andere samen met kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten het onderwijs, de GGZ, huisartsen en kinderartsen in de regio. Binnen Het Lindehuis bestaat de mogelijkheid voor individuele behandeling van (jong)volwassenen.

Wij zijn er voor kinderen en adolescenten met emotionele en/of gedragsproblemen zoals:

 • Angst- en dwangklachten
 • Depressieve klachten
 • Trauma
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Eetstoornissen
 • Identiteitsproblematiek
 • ADHD/ADD
 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Zindelijkheidsproblematiek
 • Onbegrepen lichamelijke klachten (hoofdpijn/buikpijn) en problemen als gevolg van een chronische en/of ernstige ziekte
Ook voor kinderen/ adolescenten én ouders met gezinsproblemen zoals:

 • Scheiding
 • Ziekte en/of overlijden
 • Communicatieproblemen
 • Gebrek aan grenzen of rolomdraaiing
 • Angst gerelateerd aan zwangerschap en bevalling
 • Psychiatrische problematiek of ziekte in het gezin
Het Lindehuis biedt geen behandeling voor:

 • ernstige verstandelijke beperkingen
 • ernstig middelmisbruik/verslaving
 • ernstige gedragsstoornissen
 • acute psychotische verschijnselen
 • acute crisissituaties