Praktijk Het Lindehuis (Laren NH)

Het Lindehuis richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen, adolescenten en ouders. Wij kunnen een aanbod doen van verschillende behandelingen. Onze praktijk biedt expertise op het gebied van psychodiagnostiek en indiceren, kinder- en jeugd psychotherapie, (cognitieve)gedragstherapie, oplossingsgerichte gedragstherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie.

De samenstelling van ons team maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken. Indien nodig werken we onder andere samen met kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten het onderwijs, de GGZ, huisartsen en kinderartsen in de regio. Binnen Het Lindehuis bestaat de mogelijkheid voor individuele behandeling van (jong)volwassenen.

Wij zijn er voor kinderen en adolescenten met emotionele en/of gedragsproblemen zoals:

 • Angst- en dwangklachten
 • Depressieve klachten
 • Trauma
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Eetstoornissen
 • Identiteitsproblematiek
 • ADHD/ADD
 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Zindelijkheidsproblematiek
 • Onbegrepen lichamelijke klachten (hoofdpijn/buikpijn) en problemen als gevolg van een chronische en/of ernstige ziekte

Ook voor kinderen/ adolescenten én ouders met gezinsproblemen zoals:

 • Scheiding
 • Ziekte en/of overlijden
 • Communicatieproblemen
 • Gebrek aan grenzen of rolomdraaiing
 • Angst gerelateerd aan zwangerschap en bevalling
 • Psychiatrische problematiek of ziekte in het gezin

Het Lindehuis biedt geen behandeling voor:

 • ernstige verstandelijke beperkingen
 • ernstig middelmisbruik/verslaving
 • ernstige gedragsstoornissen
 • acute psychotische verschijnselen
 • acute crisissituaties
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly