Behandeling

De behandelmogelijkheden zijn:

 • Individuele kinder- en jeugdpsychotherapie
 • (Cognitieve) gedragstherapie
 • EMDR bij kinderen en volwassenen
 • Oplossingsgerichte gedragstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie
 • Individuele volwassentherapie en coaching

 

Behandelmogelijkheden bij echtscheiding

Kinderen uit de knel: een programma voor gezinnen verwikkeld in een complexe scheiding. In samenwerking met het psychotherapeutenteam Bussum biedt het Lindehuis een programma voor gezinnen waarbij de ouders verstrikt zijn geraakt in complexe scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. Het doel van de aanpak is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Informatie over dit aanbod kunt u rechtstreeks vragen bij Marieke Borleffs 0639109810. Voor uitgebreidere informatie over het programma verwijzen wij naar www.kinderenuitdeknel.nl

Focus op ouderschap na scheiding: een eendaagse masterclass voor ouders. Deze masterclass is bedoeld voor ouders die willen gaan scheiden of net gescheiden zijn en willen voorkomen dat hun kind(eren) onnodig de dupe wordt. Het programma maakt gebruik van o.a. technieken uit de topsport waarbij focus houden en volhouden centraal staat. Deze masterclass is ontwikkeld door Marieke Borleffs van het Lindehuis. Het programma is beloond door de gemeente met innovatiebudget. Budget is vrijgemaakt waardoor ouders in 2016/2017 gratis deel kunnen nemen. Ook voor 2018 is budget aangevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Borleffs 06-39109810. Na de eendaagse masterclass plus één vervolgochtend, hebben ouders kennis/vaardigheden opgedaan:

 • Wat het lijden van de scheiding en de zorgen om hun kinderen met ouders doet.
 • Wat mogelijke reacties van kinderen kunnen zijn en hoe daar praktisch mee om te gaan.
 • Wat de valkuilen van ouders zijn in hun eigen houding en onderlinge communicatie, hoe oplopende emoties en conflicten te (h)erkennen en hoe deze te beheersen.
 • Wat helpt om voor gedeeld ouderschap reële en haalbare doelen voor de toekomst te stellen en hoe ouders deze focus kunnen volhouden.
 • Wat het netwerk voor ouders kan betekenen om hen te ondersteunen bij deze nieuwe focus