Aanmelden kinderen en jeugdigen (0-tot 18) en (jong-)volwassenen en het gezin

Status wachtlijst: Status wachtlijst: Op dit moment hebben wij op de wachtlijst beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen; jeugd en (jong)volwassenen.

Rechtstreeks aanmelden bij het Lindehuis
Indien u een vraag heeft voor onderzoek en/of behandeling of begeleiding kunt u als cliënt of ouder van cliënt rechtstreeks aanmelden. U kunt hiervoor een terugbelverzoek inspreken op onze voicemail of ons een mail sturen (zie contact en wachtlijst). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Vermeld altijd een telefoonnummer en mailadres.
Verwijzers verzoeken wij om eerst contact met ons op te nemen voor overleg over een mogelijke aanmelding voordat zij een verwijsbrief sturen.

Zorgkosten vergoeding door gemeente
Sinds 2015 valt de bekostiging van de jeugd-ggz (tot 18 jaar) onder de gemeente (transitie Jeugdzorg) U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente. Indien u de zorg voor uw kind en/of gezin vergoed wilt krijgen dan heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. De verwijzing moet voldoen aan de eisen van de overheid (zie hierna). Wij melden uw kind vervolgens aan bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.

Verwijzing door de huisarts, medisch specialist (kinderarts), gemeente zorgloket en/of een jeugdarts van de GGD:
De verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De verwijzing is gedateerd en gericht aan het Lindehuis
  2. De verwijzing is voorafgaand aan de behandeling afgegeven
  3. De verwijzing bevat de volledige NAW- gegevens van de verwijzend arts, inclusief de AGB-code van de verwijzer
  4. De verwijzing bevat de (elektronische) handtekening van de verwijzend arts
  5. De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens van de verzekerde
  6. Uit de verwijzing blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis

Vergoedingen Gemeenten
Wij hebben een contract met alle gemeenten in de Gooi & Vechtstreek: Huizen, Hilversum, Gooise Meren (te weten Naarden, Bussum en Muiden), Laren en Blaricum. Per 2017 vallen ook de vergoedingen van de volgende gemeente onder deze regio: Weesp en Wijdemeren (te weten Ankeveen, Kortenhoef, ‘s-Graveland, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en Breukeleveen).

Clienten krijgen van de gemeente een cliëntgebonden budget
Ambulante Jeugd GGZ 0:  1250,=    (BGGZ)
Ambulante Jeugd GGZ 1:  2500,=.   (SGGZ)
Ambulante Jeugd GGZ 2:  5000,=.   (SGGZ)

Voor vergoeding door de gemeente worden door het Lindehuis de volgende gegevens aangeleverd bij de gemeente:
– NAW gegevens cliënt
– BSN nummer cliënt
– Indicatie zorg GGZ
– Behandelduur (bij declaratie)

Bij afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of waarbij cliënten niet verschijnen, zijn wij genoodzaakt om in alle gevallen een tarief in rekening te brengen bij ouders. Dit staat vermeld in uw betalingsovereenkomst.

Jong volwassen (18-23) en volwassenen kunnen eveneens aanmelden. Wij hebben geen contracten bij de zorgverzekeraars. Als er sprake is van een diagnose, rekenen wij het NZA-tarief. U krijgt van ons een rekening die u zelf aan ons betaalt en vervolgens ook kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Vergoeding is afhankelijk van uw polis. Sinds 01-01-2022 liggen de tarieven vast per geplande sessie diagnostiek of behandeling (de administratietijd is verwerkt in het tarief). zorgprestatiemodel
Bij verzekerde zorg heeft u een verwijsbrief nodig die voldoet aan de eisen die de verzekeraars hieraan stellen.

Naturapolis: De verzekeraar is verplicht een deel van de kosten te vergoeden (doorgaans 75%), het overige deel betaalt u zelf.
Restitutiepolis: Uw verzekeraar vergoedt doorgaans 66-90% (soms meer) van de kosten. Informeer dit vooraf bij uw verzekeraar.

Zelf betalen: Indien er geen sprake is van een diagnose of wanneer u niet wilt dat er een diagnose wordt gesteld, betaalt u de kosten zelf, tevens gebaseerd op het NZA-tarief (niet-basispakket zorg) in 2024 is het NZA tarief vastgesteld op 131,82 euro.
NB: Gezins- en Relatietherapie valt in Nederland buiten het basispakket van de verzekeraars. Soms is er vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

Bij afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of waarbij cliënten niet verschijnen, zijn wij, ongeacht de reden, genoodzaakt om in alle gevallen een tarief bij u in rekening te brengen (ook bij verzekerde zorg). Dit staat vermeld in uw betalingsovereenkomst.