Doelgroep

De doelgroep van Het Lindehuis is breed:

Kinderen en adolescenten met emotionele en/of gedragsproblemen zoals:
Depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten, ADHD/
ADD, problematiek uit het autistisch spectrum, trauma, ernstige
zindelijkheidsproblematiek, sociale problemen (bv. gepest worden), rouw- en verliesverwerking, separatie/individuatie problematiek, fasegebonden problematiek (bv. puberteit), schoolproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten (hoofdpijn/buikpijn) en problemen als gevolg van een chronische en/of ernstige ziekte.

Kinderen/ adolescenten en ouders met gezinsproblemen zoals:
Scheiding, ziekte en/of overlijden, communicatieproblemen, gebrek aan grenzen of rolomdraaiing, overbelasting (emotioneel, fysiek, financieel) of psychiatrische problematiek of ziekte in het gezin.