Home

Doelgroep

Werkwijze

Locatie en Routebeschrijving

Medewerkers

Contact en wachtlijst

Aanmelding en Tarieven

Behandelinformatie

Huisregels Lindehuis

Beroepscode en klachtenprocedure

Clienttevredenheid

Supervisie

Links & Gezondheidsinformatie

 

 

Het Lindehuis


C:\Users\Maarten\Pictures\foto leemzeulder met witte letter.jpg

Januari 2017: in verband met de lange wachtlijst nemen wij tijdelijk geen nieuwe clienten aan.

Het Lindehuis richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen, adolescenten en ouders. Wij werken multidisciplinair en kunnen een aanbod doen van verschillende behandelingen. Onze praktijk biedt expertise op het gebied van psychodiagnostiek en indiceren, kinder- en jeugd psychotherapie, (cognitieve)gedragstherapie, oplossingsgerichte gedragstherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie. 

Wij zijn gevestigd in Laren (nh).
De multidisciplinaire aanpak van Het Lindehuis maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken. Indien nodig wordt een neuropsycholoog geconsulteerd. 
Het Lindehuis is verbonden aan 1Np, een overkoepelend netwerk van hulpverleners (www.1Np.nl). 
De praktijk werkt nauw samen met een neuropsycholoog, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, verwijzende instanties uit het onderwijs, de GGZ en de huisartsen in de regio. 
Binnen Het Lindehuis bestaat de mogelijkheid voor individuele volwassenentherapie en coaching.


Het Lindehuis biedt geen behandeling voor:
ernstige verstandelijke beperkingen 
ernstig middelmisbruik/verslaving 
ernstige gedragsstoornissen 
acute psychotische verschijnselen
acute crisissituaties